Medycyna jest dziedziną, która w ostatnich latach rozwija się bardzo szybko, nowe badania nad różnymi jednostkami chorobowymi przynoszą doskonałe rezultaty. Rozwój wiedzy w tej dziedzinie jest szansą dla milionów osób, które zmagają się z różnymi schorzeniami, które oczekują, że może któregoś dnia uda im się żyć normalnie, bez bólu, czy obawy, przed śmiercią. Korzystanie z tej wiedzy i wyników badań wymaga jednak ciągłego doskonalenia zawodowego lekarzy, nie tylko w jednostkach uniwersyteckich, ale również w klinikach, szpitalach i przychodniach, tak, by byli oni lepsi w swoim zawodzie, a także umieli rozmawiać z pacjentem o jego dolegliwościach, w sposób odpowiedni.

Lekarze nie chcą się szkolić

Wielu lekarzy, którzy zakończą naukę na uniwersytecie, a następnie odbędą staż podyplomowy i zakończą specjalizację w wybranej dziedzinie, kończy na tym swoją edukację. W następstwie czego do końca swojego życia korzysta z metod, które poznano kilka, kilkanaście lat temu. Brak rozwoju lekarza w jego specjalizacji, nie poznawanie nowych odkryć w danej dziedzinie prowadzić będzie do pogarszania się stanu pacjentów, którzy trafią do takiego lekarza, a zaleci on metody lecznicze, które są mniej skuteczne od nowoczesnych technik. Oczywiście lekarz ma obowiązek kształcenia zawodowego wyrażony w ustawie, lecz może go realizować między innymi przez prenumeratę czasopisma medycznego lub przynależność do towarzystwa naukowego. Można sądzić, że wymogi nałożone przez ministerstwo nie są zbyt wymagające dla lekarzy, a także nie wpływają znacznie na poszerzanie ich wiedzy, tym bardziej, że ta wiedza nie jest nigdzie sprawdzana, prócz późniejszej praktyki na żywym organizmie.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem braku chęci lekarzy do rozwoju mogłyby być obowiązkowe szkolenia medyczne, które lekarz musiałby przechodzić co kilka lat, zgodne z najnowszą wiedzą medyczną w danej specjalizacji, które zakończone byłby egzaminem certyfikowanym uprawniającym do dalszego wykonywania zawodu lekarza medycyny. Rozwiązanie to dałoby gwarancję, że lekarze posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania swojego zawodu, a także, że wiedza ta jest zgodna z najnowszymi odkryciami w tej dziedzinie. Skorzystaliby na tym sami lekarze, a także pacjenci, którzy mogliby liczyć, że lekarz, który ich leczy wie wszystko w swojej specjalizacji.