Rozwój zawodowy kadry medycznej

O służbie zdrowia w Polsce można powiedzieć wiele, z reguły nie jest to też nic dobrego, ale powoli wszystko zaczyna się zmieniać, gdyż coraz częściej władze szpitali widzą potrzeby pacjentów, a także samego personelu medycznego, który często jest zbyt mały, niedoszkolony, a także nie ma umiejętności miękkich niezbędnych do pracy z ludźmi, szczególnie w sytuacjach stresowych, którą jest choroba u siebie lub bliskich. O ile z liczbą pracowników na oddziale i przemęczeniem personelu niewiele można zrobić, prócz zatrudnienia nowych osób i wdrożenia odpowiednich procedur, to z ich umiejętnościami można zrobić bardzo dużo.

Co powinien umieć personel medyczny?

Pracownicy przychodni i szpitali powinni odbywać cykliczne szkolenia, jednakowo z zakresu procedur obowiązujących w danej jednostce, a także szkolenia medyczne rozwijające ich wiedzę w dziedzinie, w której się specjalizują. Kolejną rzeczą są umiejętności rozmowy z pacjentami, której brakuje, szczególnie lekarzom. Wśród skarg pacjentów, które najczęściej wpływają do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w znacznej mierze przeważają te, które dotyczą zachowania lekarzy, braku kontaktu z nimi, nieinformowania o przebiegu leczenia, lekceważącym traktowaniu. Dzięki szkoleniom z umiejętności miękkich personel medyczny będzie wiedział, co wolno, a czego nie w kontakcie z pacjentem, jakie informacje powinny być przekazywane, w jaki sposób. Szkolenia pozwolą personelowi być jeszcze lepszym, gdyż człowiek uczy się przez całe, życie, a nie tylko w trakcie nauki w szkole, lub na uniwersytecie.

Szkolenia specjalistyczne

Oprócz umiejętności miękkich ważny jest profesjonalizm, dlatego wiedza w zakresie specjalizacji lekarzy i najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie powinna być odnawiana i omawiana co jakiś czas, pomóc w tym mogą odpowiednie szkolenia, sympozja, które powinny być obowiązkiem każdego lekarza. Świat medycyny ewoluuje bardzo szybko, tworzone są nowe leki, lepiej poznawane są różne jednostki chorobowe, rozwijanie wiedzy lekarskiej powinno być na porządku dziennym każdego medyka.

Medycyna jest specyficzną dziedziną, która rozwija się cały czas, władze szpitali powinny iść z tym rozwojem i pomóc swoim pracownikom rozwijać wszelkie umiejętności, które pozwolą lepiej obsługiwać pacjenta, zaczynając od jego umiejętności rozmowy z pacjentem, po umiejętności związane ze specjalizacjami pracowników.